BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN PARA O GRUPO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL (GES) DA ZONA DO RIBEIRO, CON SEDE EN RIBADAVIA

publicado en: NOVAS | 0

Que a xunta de goberno local do concello de Ribadavia na súa sesión de data 18 de novembro   de 2019  acadou o seguinte acordo:

APROBACIÓN   DAS BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, A XORNADA COMPLETA, A TRAVÉS DA MODALIDADE CONTRACTUAL DE SERVIZO DETERMINADO, DUN PEÓN PARA O GRUPO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL (GES) DA ZONA DO RIBEIRO, CON SEDE EN RIBADAVIA

A xunta de goberno ,por unanimidade, aproba as seguintes bases: (clicar aquí)